Gołębie na sprzedaż:
Hodowla Gołębi Pocztowych
WOJCIECHOWSKI PRZEMYSŁAW
ODDZIAŁ 0326 TORUŃ
TEL. 606-783-911OSIAGNIĘCIA:

W LATACH 2011-2013:


Oddział:
2 x Mistrz kat. B
Mistrz kat. „A”
Mistrz kat. „D”
I V-ce Mistrz kat. „A”
II V-ce Mistrz kat. „C”
1., 1., 2. lotnik kat. B”
1.,3. lotnik kat. „A”
1.,1. lotnik Oddz. (Open)
1., 2. lotnik Oddz. (samce)
1.,2., 3. lotnik Oddz. (samice)
11 x najlepsza seria Oddziału (5 z całości)
15 x najlepsza seria Oddziału (5 z „50”)


Okręg:
Mistrz kat. „B”
Mistrz kat. „A”
II V-ce Mistrz kat. „B”
1., 1. lotnik kat. „B”
2., 2., 3. lotnik kat. „A”
1., 3. lotnik Okręgu (Open)
1. lotnik Okręgu (samce)
3. lotnik Okręgu (samice)


Region II „Polska Północna”
1 Przodownik kat. „B”
7 Przodownik kat. „A”


Najlepsze loty:
Milmersdorf I (334 km)
1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, itd. 30/42k. (na 4006 goł.)
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, itd. (na 1228 goł.)

Milmersdorf II (334 km)
2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, itd. 28/42k. (na3936 goł.)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, itd. (na 1224 goł.)

Międzyrzecz (220 km)
8, 14, 15, itd. 22/18 konk. - 82% (na 3938 goł.)
1, 2, 3, 7, 8, itd. (na 1901 goł.)

Friedersdorf 4 (338 km)
3, 4, 15, 22, 23, itd. 12/10 konk.- 83% (na 1603 goł.)
1, 2, 5, 8, 9, itd. (na 767goł.)

Friedersdorf 5 (338 km)
3, 10, 21, itd. 14/11 konk. - 79% (na 1033 goł.)
1, 3, 8, 9, itd. (na 454 goł.)


RODOWOD DV-8872-10-488


RODOWOD PL-0326-09-17631RODOWOD PL-0216-13-2945RODOWOD PL-0326-11-9890


RODOWOD PL-0326-12-12842RODOWOD PL-0216-13-2944
RODOWOD DV-8872-14-501


RODOWOD DV-8872-14-529RODOWOD DV-08872-10-483RODOWOD DV-01009-13-1408


RODOWOD DV-03816-13-1068RODOWOD DV-03816-13-1075RODOWOD DV-02114-13-3352


RODOWOD PL-0283-11-10813RODOWOD PL-0283-13-6540RODOWOD PL-0283-13-6566


RODOWOD PL-0283-10-9397RODOWOD PL-0283-13-14314RODOWOD PL-0285-14-13158


RODOWOD PL-0326-13-15662